تعریف اصلاح طلبی و اصلاح طلب . کریم عبداللهی چاپ
شنبه, 13 شهریور 1395 ساعت 19:24 بازدیدها:2040 مرتبه

((تعریف اصلاح طلبی و اصلاح طلب)) 
اصلاح طلبی؛ پیشرفت و آگاه شدن ناخواسته انسانهاست. رشد اندیشه هاست. آگاهی از حقوق شهروندی است احترام به قوانین و مقررات است دوری از بی اخلاقی است دوری از دروغ گفتن است دوری از تظاهر و ریاکاریست .

این نیست که روزی از بین برود. چیزی نیست که بتوان آن را حذف کرد. چطور  ممکن است جلو آگاه شدن جوامع بشری را گرفت؟ پس ناگزیر اتفاق خواهد افتاد.  اتفاقا هر مانعی برای اصلاحات سرعت آن را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. و خدا را شکر در کشور ما این فرآیند خیلی وقت است شروع شده و روز به روز به دور از هرگونه خشونت و تندروی به همه سطوح مختلف جامعه گسترش یافته است. به عبارتی اصلاح‌طلبى واقعی احترام به حقوق دیگران، رعایت قوانین و دوری از هر نوع بی اخلاقی است.
پس اصلاح طلب کسی است که به جای شعار و مرده باد و زنده باد مطلقا نزاکت اجتماعی را رعایت کند تخلفی نکند در کاری که به عهده وی گذاشته شده کوتاهی نکند دروغ نگوید به خاطر منافع کوتاه مدت ریاکاری و تظاهر نکند و خیلی از مسائل ریز و جزی زندگی را رعایت کند. حتی اینجانب معتقد هستم کسی حتی یکبار چراغ قرمز را رد کند یا یک دروغ مصلحتی بگوید و یا چیزی که برایش زحمت نکشیده بخواهد با زرنگی و دلالی به دست بیاورد و یا کسی که بدون زحمت و هزینه میخواهد یک شبه به همه چیز برسد اصلاح طلبی را درست متوجه نشده است. اصلاح طلبی یعنی تحمل یعنی احترام یعنی کار و تلاش شبانه روزی و زحمت فراوان و مهمتر از همه اصلاح طلب کسی است که حداقل هر ماه به طور جدی یک کتاب مطالعه کند مگر میشود ادعای اصلاح طلب بودن داشته باشیم ولی اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش و تفحص نباشیم این در واقع  بیشتر شبیه یک جک است و مطمئن باشید اگر قرار است به اصلاحات ضربه ای یا آسیبی برسد از دوستانی خواهد بود که بدون مطالعه و آگاهی کامل ادعای اصلاح طلب بودن دارند.
در یک جمله اصلاح طلب یعنی عاشق یعنی یک انسان با اخلاق یک انسان مومن واقعی و خدا پرست یک انسان اهل علم و مطالعه و یک انسان منطقی یک انسان با تحمل بسیار بالا یک انسانی که در هر شرایطی از خشونت دوری میکند و در مجموع انسانی که واقعا نزاکت اجتماعی را در همه زمینه ها رعایت میکند و به درد هم نوعان بی تفاوت نیست.

 

دکتر عبداللهی.